Boutique sessie: Positionering van de haven van de toekomst

De haven van Rotterdam levert een grote bijdrage aan de Nederlandse economie. Daarnaast wordt het succes van de haven ook bepaald door oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als CO2 reductie en werkgelegenheid. In een wereld die razendsnel verandert, werkt het Havenbedrijf samen met partners aan een toekomstbestendige haven. Sneller verduurzamen is hierin een belangrijk speerpunt. Welke rol speelt positionering en marketing hierin? Hoe kom je tot een geloofwaardige propositie? En tegen welke uitdagingen loop je aan?