Ontvangst

Opening door Corinne Hamming & Susanne van Nierop

Keynote

Keynote

Straight to Networking Lunch

Straight to Boutique sessies of Ronde Tafel (invite only)

Ronde 1 | Boutique sessies & Ronde Tafel sessies

Tijdens de boutique-sessies kies je uit één van de sessies, de Ronde Tafel is invite only.

Ronde 2: Boutique sessies

Tijdens de boutique-sessies kies je uit één van de sessies.

Pauze

Ronde 3 | Boutique sessies & Ronde Tafel sessies

Tijdens de boutique-sessies kies je uit één van de sessies, de Ronde Tafel is invite only.